OSKAR, en løsningsbaseret coaching model.

I mit daglige coachingarbejde arbejder jeg med forskellige typer tilgange og modeller. Min tilgang er eklektisk, dvs. jeg benytter mig af de ting som virker. Ting som vil virke overfor en given coachee (kunde eller fokusperson), og som nøje er vurderet til i essens at kunne hjælpe eller afhjælpe en given problemstilling. Meget afhænger af dels formål, kundens ambitioner, nuværende tilstand og den tid som er til rådighed.

En af de modeller jeg bruger meget er OSKAR coaching model. Modellen er en løsningsbaseret model og et kraftfuldt værktøj til at hjælpe til i coachingsessioner med at holde fokus på resultater frem for problemer.

De 5 trin i OSKAR coaching modellen

 • Outcome
 • Scaling
 • Know-How
 • Affirm & Action
 • Review

Outcome

Udbytte eller resultat.

 • Hvad skal ønskede udbytte være – hvad ønsker coachee at få ud af det, både på lang, mellem og kort sigt?
 • Hvad ønskes opnået fra sessionen selv og hvordan ved coachee, at det har været brugbart for vedkommende?
 • Hvordan ser den perfekte verden eller ønskede fremtidige scenarie ud for coachee? Det er her, at de professionelle coach skal gøre brug af sin viden, indsigt og erfaring til, at det bedste og mest kraftfulde spørgsmål skal stilles, så det kan være med til at hjælpe coachee med at visualisere det ønskede resultat

Scaling

Værdiafklaring.

Når coachee har et klart billede af det ønskede resultat, skal der værdiafklares og findes ud af, hvor langt han eller hun er i forhold til det ønskede resultat. Vurderings- eller bedømmelsesskalaer kan her være en god idé for at få coachee til at tænke et skridt dybere. Eks. på en skala fra 1-10, hvor 1 repræsenterer X og 10 repræsenterer Y, hvor er du i relation til dette mål? Det kan også være en procentskala fra 1-100%.

Know-How

Hvad er dit standpunkt og dine muligheder.

 • Hvilken viden, færdigheder og muligheder har du lige nu som kan hjælpe dig?
 • Har du tidligere opnået lignende som kan hjælpe dig?
 • Hvad ville andre sige virker for dig?

På dette stadie graves der efter “guldet”, og der bruges meget tid på at navigere i og finde de ressourcer frem, som coachee besidder.

Affirm & Action

Bekræft, forstærk og skab handling.

Affirm – her handler det om at give en positiv forstærkning af det, coachen har hørt … komme med positive kommentarer om nogle af de primære styrker og attributter, som din coachee har afsløret, f.eks. “Jeg er imponeret over den viden du har på dette område”, eller “Det er tydeligt at det, du lige har sagt, virker for dig”.

Action – Det handler om at hjælpe din coachee med at bestemme, hvilken lille handling eller flere store handlinger de nu skal tage.

Review

Opsummering og fremtid.

Det afsluttende trin i OSKAR-coaching-modellen er til gennemgang af fremskridt vs. handlinger og er derfor mest sandsynligt at finde sted i begyndelsen af den næste coaching session. Der lægges vægt på at gennemgå positiverne, eks.:

 • Hvad er bedre?
 • Hvad gjorde du, der gjorde, at du lykkedes og fik succes?
 • Hvad tror du er det næste som vil ændre sig?