Løsningsbaseret coaching

Løsningsbaseret coaching er en særdeles effektiv tilgang til coaching.

I essens handler Løsningsbaseret coaching om at have fokus på at hjælpe fokuspersonen (coachee) med at finde løsninger frem for at fokusere på problemer.
At bygge på eksisterende styrker frem for svagheder og finde positive måder fremad end at undersøge barrierer.

Ved at styre energi på en positiv måde med fokus på styrker og arbejde hen imod en løsning, vil en coachee føle sig motiveret og energisk frem for at være de-motiveret og demoraliseret, en følelse, som du sandsynligvis har oplevet, når problemer og vanskeligheder diskuteres og analyseres.

Løsningsbaseret coaching har rødder i Solutions Focused Therapy, og det er Paul Z Jackson og Mark McKergow, der har brugt denne tilgang og relateret det til coaching.
Se deres bog The Solutions Focus: Making Coaching and Change SIMPLE.

Løsningsbaseret tilgang til coaching er et sæt principper, SIMPLE principper. OSKAR coaching modellen er netop forbundet med denne tilgang til coaching.

En anden god ting ved Løsningsbaseret coaching er, at der kan nås resultater på meget kort tid. For at undgå en langvarig problemanalyse, kan der i stedet for blot stilles løsningsfokuserede spørgsmål, så din coachee kan gøre fremskridt i løbet af få minutter. Se Coaching Plain & Simple: Solution-focused Brief Coaching Essentials (Norton Professional Books) af Peter Szabo (Paperback – 7. april 2009)