Coaching og mentoring benytter i princippet de samme færdigheder og tilgang, men coaching er opgave- eller målorienteret og forløbet strækker sig typisk over en kortere periode. Mentoring derimod, baserer sig på en længere og mere intens relation.

Hvad du specifikt har behov for, skal afdækkes ved en indledende samtale.Ring på 5085 0034 for at få en indledende snak.

De vigtigste forskelle er beskrevet nedenfor:

“En coach har de store og konkrete spørgsmål til dine svar, en mentor har de store svar på dine spørgsmål”.

Forskel #1:

Coaching er opgaveorienteret. Fokus er på konkrete issues som eksempelvis “blive en bedre og mere effektiv leder”, “blive mere veltalende”, “blive bedre til at opnå resultater” og “lære at tænke mere strategisk”. For at udvikle de færdigheder der kræves for, at understøtte et ønsket resultat, kræves der en content ekspert (coach) som er i stand til at lære den coachede (coachee) hvordan disse færdigheder udvikles.

Mentoring er relationsorienteret. Mentoring søger at skabe et sikkert rum og miljø hvor mentoree kan dele givne issues som har indflydelse på hans eller hendes profesionelle eller private succes. Selvom specifikke læremål eller kompetencer kan bruges som fundament for at skabe en relation,  går fokus et skridt videre ift. også at omhandle ting som eksempel work/life-balance, selvtillid, perspektiver og perception og hvordan det personlige har indflydelse på det professionelle.

Forskel #2:

Coaching er kortsigtet. En coach kan have succes med en coachee over en kort periode, og endda måske blot ved ganske få sessioner. Coaching varer så længe det er nødvendigt, afhængigt af formålet med coaching-relationen.

Mentoring er altid langsigtet. For at mentoring skal blive en succes, kræver det tid, tid hvor begge partnere kan lære hinanden at kende og opbygge et sundt miljø med fortrolighed og tillid. Det er vigtigt at mentee kan føle sig sikker og dele ud af sine følelser og tanker som har indflydelse på hans eller hendes succes. En succesfuld mentoring vare typisk fra 9 måneder og op til 1 år.

Forskel #3:

Coaching er performance drevet. Hele grundtanken bag coaching er resultater, at udvikle og forbedre den individuelles performance på jobbet. Dette involverer enten at udvikle eksisterende færdigheder eller udvikle nye færdigheder. Når coachee har opnået de nye eller forbedrede færdigheder er der ikke længere brug for coachen.

Mentoring er udviklingsdrevet. Formålet er at udvikle den individuelle og ikke kun til nuværende eller fremtidig job, men også til fremtiden. Denne skelnen skelner mellem den nærmeste lederes og mentorens rolle. Det reducerer også muligheden for at skabe konflikt mellem medarbejderens leder og mentoren.

Forskel #4:

Coaching kræver ikke design eller planlægning. Coaching kan udføres næsten øjeblikkeligt på et hvilket som helst emne. Hvis en virksomhed søger at coache en stor gruppe af individuelle, så kræves der selvfølgelig en del design og planlægning til eksempelvis at afdække kompetenceområder, ekspertise og de værktøjer som skal indgå, men det tager ikke forholdsvis lang tid at implementere et coaching-program.

Mentoring kræver en designfase for at fastlægge det strategiske formål for mentoring. Fokusområderne i relationen, de specifikke mentoring-modeller og de specifikke komponenter som vil hjælpe til at guide relationen, specielt matching-processen.

Forskel # 5:

Den coachedes nærmeste leder er en kritisk partner i coaching. Lederen giver ofte værdifuld feedback til coachen inden for områder hvor hans eller hendes medarbejder har behov for coaching. Denne information benytter coachen til brug i sin coaching proces.

I mentoring er nærmeste leder indirekte involveret. Selv om han eller hun kan komme med forslag til medarbejdere om, hvorledes man bedst kan bruge mentoroplevelsen, så er der normalt ingen direkte kontakt til mentoren, og de kommunikerer slet ikke i mentorforløbet. Det hjælper med til at bevare integriteten i mentor-relationen.