Teenager trivselspakke

Mistrivsel kan komme til udtryk på mange måder hos børn og unge. Nogle tegn vil være tydelige forandringer hos barnet og andre vil være mere skjulte.

Typiske reaktioner hos børn, som mistrives

Her kan du læse om de adfærdsmæssige, psykiske og fysiske reaktioner på mistrivsel hos børn, som du kan lægge mærke til:

Adfærdsmæssige

 • Aggressioner
 • Svært ved at kontrollere deres impulser
 • Svært ved at etablere sociale kontakter
 • Stort fravær i skolen
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Indgår i mobberelaterede situationer
 • Har mange konflikter med andre børn
 • Opsøger uforholdsmæssig meget voksenkontakt
 • Trækker sig fra andre børn og sociale fællesskaber

Psykiske

 • Tristhed
 • Føler sig misforstået
 • Svært ved at bearbejde følelser og impulser på en god måde
 • Ensomhed
 • Skyldfølelse
 • Angst og bekymring
 • Dårligt selvværd

Fysiske

 • Stor uro
 • Hovedpine
 • Mavepine og kvalme
 • Søvnbesvær
 • Appetitændringer
 • Kraftig reaktion på småskader

Effektiv Coaching tilbyder 3 forskellige trivselsforløb

For hvert trivselsforløb tages der fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Alle trivselsforløb er individuelle, og starter med en samtale med forældre og teenager, hvor vi sammen taler om og afdækker hvor det er, at mistrivsel opstår.

Tid og sted:
Vores sessioner tager udgangspunkt i fysiske møder her hos mig på aftalt dato og tidspunkt.

Omfang:
Ungdomsuddannelse er en stor mundfuld for mange unge og særligt for de unge der er følelsesmæssigt sårbare.

12-tals kultur og perfektionisme er ofte medvirkende til at give en følelse af, ikke at være god nok!

Der er store forventningskrav og et hav af muligheder, som stresser de unge og mange bliver overvældet og mister modet.

Fravær og frafald fra ungdomsuddannelser ødelægger succesfølelser, men dette kan undgåes med den rette indsats.

Unge har gavn af en udenforstående at tale med, som kan hjælpe med struktur og følelseshåndtering.

Som en del af forløbet iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det, der er nødvendigt for, at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.