Forældre coaching

Forældrenes virkelighed

Det kan være svært som forældre at forstå, hvordan vi bedst hjælper vores børn gennem livet. Vi kan se symptomerne og at de har det svært. Vi kan se alarmklokkerne ringe, men vi er bange for at handle, for at kommunikere med vores børn, for vi ved ikke hvordan vi skal gribe det an uden en konflikt.

Afstanden til dit barn vokser og kløften bliver større og større. Det kan virke svært og angstprovokerende at befinde sig i. Dit barn øger sin afstand til dig (jer) og i perioder hverken ser i hinanden eller taler i med hinanden. Den nærhed og fortrolighed som før var, er nu helt væk. Dit barn betror sig ikke til dig mere, du ved ikke hvem dit barns venner er eller hvad han eller hun foretager sig når barnet er væk hjemmefra. Hvordan går det i skolen?

Dit barn har brug for ligeværdig 1:1 kommunikation hvor du blot lytter og er assertiv, og støtter op og giver udtryk for forståelse. At være assertiv betyder at fremsætte dine synspunkter på en rolig, neutral og positiv måde.

Essensen i personlig online coaching er, at du kan få den hjælp og sparring du har brug for præcis når du har brug for det