Motivation, engagement, målsætning

“Motivation, engagement og målsætning” er forløbet for dig som har svært ved at gennemføre eller fastholde noget.
Det kunne eks. være:

 • Gennemføre en uddannelse
 • Blive i et parforhold
 • Beholde et arbejde
 • Opnå en livsstilsændring
 • Opnå og holde et vægttab
 • Opretholde en sund livsstil
 • Finde en mening med livet
 • Få struktur på din hverdag
 • Være tilstede i nuet
 • Kommunikere på et ligeværdigt niveau
 • Eller opnå et mål du sætter dig

Tit og ofte kan det være svært at motivere sig selv, komme ud af de daglige fastlåste mønstre hvor du ikke er motiveret, ikke rigtigt kan engagemere dig i noget og måske ikke rigtigt har et veldefineret mål med dit liv. Du er måske fastlåst og ude af stand til at komme videre ved egen hjælp.

Med forløbet “Motivation, engagement og målsætning” får du indsigt og redskaber til og lærer hvorledes du kan håndtere de 3 elementer som udgør udvikling og fastholdelse i enhver situation. Du lærer endvidere også at være åben overfor andre mennesker og se tingene i et andet perspektiv.

Uanset om dit fokus ligger på et af elementerne eller alle tre, så får du sparring og praktiske redskaber, som du kan bruge her og nu, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og nå de mål, ambitioner og drømme du har.

“Motivation, engagement og målsætning” er en 1:1 relation mellem dig og mig, hvor vi målrettet arbejder med de områder inden for “Motivation, engagement og målsætning” som du har behov for.
Vi tager udgangspunkt i din situation her og nu ud fra en afklarende samtale.

Tid og sted:
Vores sessioner tager udgangspunkt i fysiske møder her hos mig på aftalt dato og tidspunkt.

Omfang og pris:
Forløbet består af 8 sessioner á 45 minutters varighed + 10 min. til forberedelse og journalføring.
Pris: Kr. 4.995,-

Booking:
Ring for at booke et forløb eller skriv via kontaktformularen her.